İtalya Vizesi
İTALYA VİZESİ / 14.03.2012

MÜJDE! ARTIK VİZE BAŞVURUSU İÇİN KONSOLOSLUĞA BİZZAT GİRMEYECEKSİNİZ. BAMBİ TUR TURİZM SEYAHAT ACENTESİ SİZİN ADINIZA VİZE BAŞVURULARINIZI GERÇEKLEŞTİRME YETKİSİNE SAHİPTİR. GEREKLİ EVRAKLARINIZI GÖNDERİNİZ VİZENİZİ ALALIM.

İTALYA VİZESİ İÇİN TEMEL EVRAK LİSTESİ

 

İtalya vize başvurularınız seyahat acentemiz BAMBİ TUR tarafından yapılmaktadır.     

 

*Vize başvuru formu (Form tarafımızdan doldurulur ancak başvuru sahibi imzalamalıdır.)

*Son 10 yılda alınmış olan, öngörülen seyahat bitim tarihini müteakiben asgari 3 aylık geçerliliği olan pasaport.

*Biyometrik verilerin ve önceki vizelerin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopileri.

*Schengen Vizesi harcı 149 TL’dir. Ayrıca vize koordinasyon firması olan IDATA’ya 72 TL ödenmektedir.

*Aşağıda belirtilen başvuru sahiplerinden vize harcı tahsil edilmez  

            a) 12 yaşından küçük reşit olmayan kimseler;

b) eğitim veya pedagojik formasyon amaçlı ikamet edecek olan öğrenciler, yüksek

     öğrenim öğrencileri, üniversite mezunları ve refakat eden öğretim görevlileri;

            c) Kar amacı gütmeyen toplum kuruluşları tarafından organize edilen seminerlere,

                konferanslara, sportif, kültürel veya eğitim etkinliklerine katılan, yirmi beş yaşını

                doldurmamış, kar amacı gütmeyen toplum kuruluşlarının temsilcileri.

—2 adet biyometrik fotoğraf 

—seyahat sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro olmalıdır. (İstenilen nitelikte Seyahat Sigortası BAMBİ TUR tarafından yapılmaktadır.)

 

AİLE / ARKADAŞ ZİYARETİ

Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler

Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek:

a) son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve

b) düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)

Aile bağlarının olduğuna dair belge (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği)

Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:

Başvuru sahibi çalışan ise:

a) İşveren mektubu ve/veya izin onayı

b) SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve SGK "hizmet dökümü"

Başvuru sahibi çiftçi ise;

a) bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi

Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise:

a) Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası

b) Vergi levhası

Başvuru sahibi emekli ise:

a) Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)

Başvuru sahibi öğrenci ise:

a)      Öğrenci

Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya

sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa:

a) Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname 

 

 

TİCARİ ZİYARET

Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler

Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler, örnek:

a) son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve

b) düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)

Fuara katılacaksa giriş kartı veya katılıma ilişkin belgeler.

Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:

Başvuru sahibi çalışan ise:

a) İşveren mektubu ve/veya izin onayı

b) SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve SGK "hizmet dökümü"

c) İşverenin vergi levhası, oda kayıt belgesi, imza sirküleri, sicil gazetesinin fotokopileri

Başvuru sahibi çiftçi ise;

a)      Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi

b)      Tapular ve hayvan pasaportları (var ise)

Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise:

a) Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası

a) Vergi levhası

Sponsor ve/veya konaklamaya ilişkin belge

a) Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat (Not: web sitesinde, iş seyahatleri vizesinde

gerekli olan Davet mektubu formu mevcuttur; bu form antetli kağıda İtalyanca doldurulmalı, mühür ve

şirketin yasal yetkilisinin imzasını taşımalı, ekinde de imza sahibin nüfus cüzdanı fotokopisi ile İtalyan

Ticaret, Sanayi, Zanaat ve Tarım Odasından alınan yeni tarihli bir oda sicil kayıt sureti bulunmalıdır)

 

TURİSTİK

*Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler

*Otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler

*Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek:

    a) son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü ve

    b) düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)

Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:

Başvuru sahibi çalışan ise:

   a) İşveren mektubu ve/veya izin onayı (Çalışma ve izin belgesi)

     b) SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve SGK "hizmet dökümü"

     c)çalışmakta olduğu firmanın evrakları (vergi levhası, oda kayıt belgesi, imza sirküleri, sicil gazetesi)

Başvuru sahibi çiftçi ise:

a)      bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi

b)      Tapular

c)      Hayvan pasaportu (Var ise)

Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise:

       a) Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası

       b) Vergi levhası

       c) imza sirküleri

Başvuru sahibi emekli ise:

* Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)

Başvuru sahibi öğrenci ise:

* Öğrenci Belgesi ve ailesinin maddi imkânlarını gösteren belgeler

Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa  

a) Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname  

 

 

AİLE BİRLEŞİMİ İÇİN GEREKEN BELGELER

Eşinin getirmesi gereken belgeler:

İtalya'dan Gelmiş olan Onay Yazısı (Nulla Osta) (Orijinal)

Doğum Kayıt Örneği

Nüfus Kayıt Örneği

Evlenme Kayıt Örneği

Evlenme Cüzdanı (  fotokopisi ile birlikte aslı ibraz edilecek) 

Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportun (özellikle son sayfası olmak üzere) belli başlı

sayfalarının fotokopisi (Pasaportun süresi en az 1,5 yıl olmalıdır). Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 2 (iki) adet biyometrik fotoğraf.

Doldurulmuş başvuru formu

Vize harcı ve IDATA koordinasyon bedeli.

Çocuğunun getirmesi gereken belgeler:

İtalya'dan Gelmiş olan Onay Yazısı (= Nulla Osta) (Orijinal)

Doğum Kayıt Örneği -Nüfus Kayıt Örneği

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 2 (iki) adet fotoğraf.

Doldurulmuş başvuru formu

Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportun (özellikle son sayfası olmak üzere) belli başlı

sayfalarının fotokopisi (Pasaportun süresi en az 1,5 yıl olmalıdır). Ayrıca en az bir boş sayfa

bulunmalıdır.

Vize harcı ve IDATA koordinasyon bedeli.

Anne veya Babanın getirmesi gereken belgeler:

İtalya'dan alınmış Onay yazısı (Nulla Osta) (Orijinal)

Doğum kayıt örneği,

Nüfus kayıt örneği,

Evlenme kayıt örneği,

Evlenme cüzdanı fotokopisi ve aslı

Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportun (özellikle son sayfası olmak üzere) belli başlı

sayfalarının fotokopisi. - (Pasaportun süresi en az 1,5 yıl olmalıdır). Ayrıca en az bir boş sayfa bulunmalıdır.

 2 (iki) adet  biyometrik fotoğraf.

Doldurulmuş başvuru formu

SSK, Bağkur , Emekli Sandığı’ndan maaş alıp almadığına dair onaylı belge ya da Muhtardan fakirlik belgesi,

Vize harcı ve İDATA koordinasyon bedeli.

 

 

Genel Hatırlatma

Vize harcı ve IDATA koordinasyon ücretleri her bir başvuru için ödenecek olup iade edilmez.

Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz.

Pasaportunda geçerli bir Schengen vizesi bulunanların İtalyan Konsolosluğu’ndan vize alabilmeleri için geçerli olan diğer vizeyi iptal ettirdikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.

IDATA yetkilileri, soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs. gibi durumlarda başvuru sahiplerinden vukuatlı nüfus kayıt örneği isteme hakkına sahiptir.Başvuru esnasında yeni cipli pasaport ile başvuranların varsa eski pasaportları'nı da ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Başvurunun incelenmesi aşamasında Konsolosluk birimleri, ilave belge ibraz edilmesini talep edebilir.

 

Aşağıdaki şehirlerde ikamet edenlerin vize başvuruları İzmir'den yapılmaktadır.

 

Afyon-Antalya-Aydın- Adana-Adıyaman-Ağrı-Burdur- Balıkesir-Bingöl-Bitlis-Batman- Denizli- Diyarbakır-Elazığ-Gaziantep-Hakkari-Isparta-İzmir- İçel-Konya-Kilis-Kahramanmaraş-Karaman-Manisa- Muğla-Malatya-Mardin-Muş-Siirt-Şanlıurfa- Tunceli- Van

 

İTALYA VİZE TALEPLERİNİZ İÇİN GÜVENİLİR ADRES

 BAMBİ TUR TURİZM LTD. ŞTİ.

 

Vali Hüseyin Öğütcen cad. No 45/B Balçova İzmir

Ofis Tel           :  0 232 277 42 39   /   0 232 277 97 90

Nejat Cebeci    :  0 555 694 04 86 

Şükrü Cebeci  :   0 536 387 90 77 

             Bambi Tur Tüm Hakları Saklıdır.                                               Design by İWA