Seyahat Sigortası

Seyahat Sigortası 

Vize başvurusu sırasında ya da vize gerekmeyen durumlarda, T.C pasaportuna sahip her kişinin yurt dışına çıkış yaparken "Seyahat Sağlık ve Acil Tıbbi Nakil Sigortası" yaptırmış olması zorunludur. Konsoloslukların talep ettiği sigorta 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.  Söz konusu Sigorta BAMBİ TUR Seyahat Acentemiz aracılığı ile uygun fiyatla yapılmaktadır. 

Konsoloslukların istediği niteliklerdeki sigorta fiyatlarımız aşağıdaki gibidir.  

1 haftalık sigorta    8 Euro

15 günlük sigorta 10 Euro

1 Aylık sigorta      20 Euro

2 Aylık  sigorta     25 Euro

3 aylık sigorta      30 Euro

6 aylık sigorta      40 Euro

1 yıllık sigorta       60 Euro 

Yurtiçi veya yurtdışı seyahatleriniz sırasında yolculuğunuza bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalık, kaza ve bagaj kaybolması gibi riskleri seyahat sigortası ile güvence altına alabilirsiniz. Seyahat sigortası mutlu ve huzurlu bir seyahat için önemli bir güvencedir.

Yurtdışı seyahatlerinizin güvencesi için seyahat sigortasından yararlanabilirsiniz.
Yurtdışı seyahatlerinizde aşağıda belirttiğimiz muhtemel risklere karşı seyahat sigortası ile güvence sağlayabilirsiniz: 
• Seyahatinizi iptal etmek durumunda kalırsanız, bu iptal işleminden dolayı ortaya çıkabilecek zararlarınızı güvence altına alabilirsiniz. 
• Uçak biletiniz hava yolu şirketi tarafından ertelenirse veya uçuşunuz gecikirse, seyahat sigortası ile otel ve buna bağlı diğer giderlerinizin karşılanmasını sağlayabilirsiniz. 
• Yurtdışı seyahatiniz sırasında bir kaza geçirirseniz veya hastalanırsanız, sahip olduğunuz sağlık sigortası yurtdışında ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi karşılamayabilir. Bu durumda seyahat sigortası ile acil tıbbi yardım ve müdahale giderlerinizi güvence altına alabilirsiniz. 
• Bavullarınızın çalınması veya kaybolması risklerini seyahat sigortası ile güvence altına alabilirsiniz. 
• Yurtdışında meydana gelebilecek sakatlık ve vefat risklerini sigorta kapsamı altına alabilirsiniz.

 

Seyahat Sigortası ile Hangi Riskler Kapsam Altındadır?

Seyahat sigortası alırken öncelikle seyahat edeceğiniz coğrafi alanı, seyahatinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini, seyahat edecek kişi sayısını belirlemeniz gerekmektedir. Ayrıca eğer seçimli ise teminat limitlerini ve ödeyeceğiniz primin para birimini de belirleyebilirsiniz. 

Seyahat sigortası teminatları nelerdir? 

Seyahat sigortası teminatları ve limitleri sigorta şirketleri arasında değişiklik göstermektedir. Bir hasar anında sahip olduğunuz poliçede var olan teminatlara göre hasar ödenmektedir. Dolayısıyla ihtiyacınız olan teminatları belirlemeniz çok önemlidir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda seçebileceğiniz seyahat sigortası teminatları aşağıdaki gibidir. 
 
Kaza sonucu vefat: Bu teminat, sigortalının kaza sonucu vefat risklerini kapsar. Bu teminatın alınması durumunda lehdara (sigorta tazminatından yararlanacak kişiye) poliçede belirtilen limitler dahilinde tazminat ödenir. 
 
Kaza sonucu sürekli sakatlık: Sigortalının kaza sonucu tam veya kısmi olarak kalıcı sakat kalması halinde poliçede belirtilen limitler dahilinde kendisine sakatlığının derecesine göre tazminat ödenir. 
 
Yurtdışındaki seyahati süresince hastalık veya yaralanma durumunda tıbbi tedavi giderleri: Sigortalının yurtdışı seyahati sırasında önceden var olan ya da kronik hastalıklar dışındaki bir nedenden dolayı hastalanması veya kaza geçirmesi durumunda oluşan hastane, ameliyat ve tedavi masrafları bu teminat kapsamında karşılanır. 
 
Seyahat sırasında hastalanma veya yaralanma halinde uygun bir tıbbi merkeze nakil giderleri: Sigortalının hastalanması veya yaralanması halinde ambulans ve refakatçi doktor giderleri bu teminat kapsamında karşılanır. 
 
Acil ilaç getirilmesi veya gönderilmesi giderleri: Sigortalının seyahat ettiği yerde bulunmayan ilaçların ilgili doktor tarafından acil olarak yazılması ve sigortalıya gönderilmesi ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır. 
 
Yurtdışı seyahati sırasında hastalık veya yaralanma nedeniyle konaklama süresinin uzatılmasına bağlı giderler:Sigortalının daimi ikamet ettiği ülke dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, daimi ikamet ülkesi dışında kalış süresinin uzaması, hastalık veya yaralanma sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenirse, otel veya diğer konaklama giderleri bu teminat kapsamında karşılanır. 
 
Konaklama süresinin uzadığı durumlarda aile üyelerinden birinin hastanenin bulunduğu yere seyahat giderleri:Sigortalının, hastanede belirli bir süreden fazla kalmasının gerektiği durumlarda ikamet ülkesinde hastanenin bulunduğu yere yapacağı seyahat masrafları ve yurtdışında hastanenin bulunduğu yere yapacağı seyahat masrafları bu teminat kapsamında karşılanır. 
 
Seyahatteyken sigortalının evinde meydana gelebilecek bir hasar sebebiyle eve geri dönüş masrafları: Sigortalının seyahati esnasında evinde meydana gelebilecek hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama sonucunda oturulamaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması durumunda, eve geri dönüş masrafları bu teminat kapsamında karşılanır. 
 
Seyahat süresince yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları: Sigortalının seyahati süresince yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları karşılanır. 
 
Yolculuk süresinde vefat halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüş organizasyonu ve giderleri:Sigortalının vefatı halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüşleri ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır. 
 
Teminat konusu tüm haller ile ilgili acil mesajların gönderilmesi giderleri: Sigortalının talebi üzerine yukarıdaki tüm teminatlar kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların gönderilmesi ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır. 
 
Seyahat esnasında kayıp bagajın bulunması halinde sigortalının evine veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderilmesi giderleri: Sigortalının seyahati esnasında bagajının kaybolması halinde, bagajının bulunmasıyla ilgili yardım ve varış yerine ulaştırılmasıyla ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır. 
 
Tarifeli uçuşlarda gecikmeli bagajın tazmini: Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması ve 24 saat içinde bulunamaması halinde havayolu şirketinin kayıp raporu şartı ile acil kişisel ihtiyaçlar bu teminat kapsamında karşılanır. 
 
Genel bilgi servisi: Aşağıda belirttiğimiz genel bilgi servisi kapsamındaki seyahat sigortası teminatları sigorta şirketleri arasında farklılık gösterir. 
• Tercüme bürolarının bilgisini verme, 
• Avukat referansı, 
• Ulaşım, tarife ve aktarma bilgileri, 
• Seyahat bilgileri, 
• Büyükelçilik ve konsolosluk bilgileri, 
• Rezervasyon bilgileri, 
• Turistik bilgiler, 
• Yurtdışı seyahatleri esnasında hastalık ve kaza gibi durumlarda acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için nakit avans verilmesi, 
• Vefat, doğal afet, mahkeme tanıklığı çağrısı, önemli bir kaza ve tıbbi müşahade gibi nedenlerle seyahatin iptal hallerinde iptal masraflarının karşılanması, 
• Seyahat süresince hukuki danışmanlık ihtiyacının organizasyonu, 
• Sigortalının üzerinde bulunan para, çek veya seyahat çekinin üçüncü kişiler tarafından gasp ve hırsızlığının poliçenin teminat limitleri çerçevesinde tazmini, 
• Sigortalının kaza sonucu üçüncü şahıslara verebileceği bedeni veya maddi zararların poliçenin teminat limitleri çerçevesinde karşılanması. 
 

Seyahat Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Seyahat sigortası kapsamı dışında kalan durumlar nelerdir? 

Seyahat sigortalarında da diğer tüm sigortalarda olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan haller özel ve genel şartlar ile belirtilmiştir. 

Seyahat sigortası genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır. Özel şartlar ise sigorta şirketleri arasında farklılık gösterir. Genel şartlara göre seyahat sigortası kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştir. 
• Savaş veya savaş niteliğindeki harekat, ayaklanma, isyan ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, 
• Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, kavgalara iştirak, 
• Suç ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs etmek, 
• Tehlikede bulunan malları kurtarmak hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, 
• Deprem, seylap, yanardağ infilakı ve heyelan, 
• Nükleer rizikolar, 

Aksine bir sözleşme yoksa, aşağıdaki haller de seyahat sigortası kapsamı dışındadır, 

• Motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, 
• Açık deniz balıkçılığı ile vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık, 
• Dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan her türlü spor (kayak, patinaj, hokey vb), cirit oyunu, manitalı binicilik, polo, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri, 
• Havada yolcu sıfatı dışında başka bir sıfatla uçuş. 
             Bambi Tur Tüm Hakları Saklıdır.                                               Design by İWA